Infobulletin nummer 34 is uit met de volgende onderwerpen:

  • Verslag clubdag 19-11-2011 MCWF
  • Altera DE
  •  Spectravideo robotarm (vervolg)
  • MSX Ruisgenerator
  • Verslag MSX-beurs Nijmegen
Het bulletin is voor iedere MSX liefhebber te downloaden van de site van MSXclub West-Friesland
Daar is ook meer informatie te vinden over MSXclub West-Friesland,  de clubdagen en de mogelijkheid om lid te worden.