Infobulletin nummer 29 is uit met de volgende onderwerpen:

– Verslag clubdag 20 november 2010 MSX Club West-Friesland
– Een stukje nostalgie
– Opkomst en ondergang MSX (vervolg)
– Reparatie Panasonic diskdrive
– MSX leeft
– Verslag MSX-beurs Nijmegen
Het bulletin is voor iedere MSX liefhebber te downloaden van de site van MSXclub West-Friesland
Daar is ook meer informatie te vinden over MSXclub West-Friesland,  de clubdagen en de mogelijkheid om lid te worden.