Diverse gamemedia uit Nederland, waaronder Control, roepen de minister tot de orde. Gisteren ging de actie “Roep de minister tot de orde, stop de Boekverbranding 2.0!” van start.

Ben jij het nu ook niet eens met de gang van zaken?

Teken dan de petitie of/en stuur dan onderstaande brief (je mag natuurlijk ook een eigen brief opstellen) naar de minister per e-mail of per post.

Geachte Minister,
Bij deze reageer ik op de brief die u aan de Kamer heeft gestuurd, waarin u dreigt met een verbod op ‘gewelddadige games’. Als gamer en als burger van dit land maak ik me ernstig zorgen over uw oproep tot censuur.

Ik vind het een zeer slechte zaak dat de overheid van dit land bepaalt wat ik als volwassene wel of niet aan cultuur tot mij mag nemen. Vanuit het grondrecht op de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van expressie protesteer ik daarom met klem tegen de door u voorgestelde koers.

U stelt dat er ‘minder weerstand’ is tegen het verbieden van games dan het verbieden van films. Ik maak ten stelligste bezwaar tegen deze uitspraak en vind het ongekend dat in een beschaafd land als Nederland censuur volgens u mag worden uitgeoefend zo lang er maar onvoldoende ‘maatschappelijke weerstand’ tegen is.

De Nederlandse overheid kan en mag niet optreden als Smaak Politie en mag mijn rechten als volwassen burger van dit land niet aantasten op basis van de persoonlijke smaak van u als Minister.

Hoogachtend,

(Je naam)