En alweer een nieuwe nummer van het gratis te downloaden magazine Commodore Free. Dit keer iets anders dan normaal. De onderwerpen zijn:

– Editorial
– Readers Comments
– Commodore USA, LLC
– New Version: D64Lister 1.7
– CCS64 Updated
– BASIC Game Competition
– Amiga Zorro RAMBoard
– Digital Talk 90
– TAP Clean
– Clear Competition Pro
– Commodore Plus/4 Spreadsheet
– Datatool
– Return Issue 2
– VIC20 Twitter Client
– New Version of SD2IEC Released
– PET Alive!
– NOSTALGIA
Voor meer informatie en om dit magazine te downloaden kijk op: http://www.commodorefree.com